Dziennik adwokata

Odszkodowanie za błąd medyczny – perforacja przełyku po ezofagoskopii

Na izbę przyjęć zgłosiła się pacjentka, która poinformowała dyżurującego lekarza, że najprawdopodobniej w jej przełyku utkwiła  kość kurczaka, przez co odczuwa pewien dyskomfort i uczucie zalegania ciała obcego w gardle. Wobec takiego podejrzenia, lekarz dyżurujący zlecił wykonanie badania RTG odcinka szyjnego. Po wykonaniu RTG lekarz dostrzegł cień na zdjęciu. Obraz ten jednak nie dawał  jednoznacznej odpowiedzi, co było przyczyną zgłaszanych dolegliwości.  Dlatego też, uznał za uzasadnione skierowanie pacjentki na zabieg ezofagoskopii.

(więcej…)


Brak zgody pacjenta na planowany zakres leczenia

Pacjent podjął leczenie stomatologiczne w jednym ze śląskich gabinetów stomatologicznych. Prowadzący leczenie stomatolog zarekomendował leczenie przy zastosowaniu implantów zapewniając, że w przeciągu miesiąca będzie ono zakończone.  Pacjenta zainteresowała zaproponowana metoda leczenia i w kolejnych dniach poszukiwał informacji na jej temat. Nigdzie nie znalazł jej opisu i dlatego na kolejnej wizycie zapytał o szczegóły lekarza. Stomatolog odpowiedział, że jest to nowatorska metoda leczenia oraz, że nie ma możliwości, aby coś się nie udało. Co prawda, pacjent nie uzyskał żadnych szczegółowych informacji, jednak uzyskując od lekarza takie zapewnienie  poddał się leczeniu.

(więcej…)


Błąd diagnostyczny – złamanie, którego nie było

Po bolesnym w skutkach upadku, poszkodowana została zdiagnozowana w jednym z łódzkich szpitali. Diagnozujący lekarz stwierdził skręcenie prawej stopy i zaopatrzył poszkodowaną w szynę gipsową. Po tygodniu, podczas kontroli ortopeda stwierdził, że następstwem upadku jest złamanie wewnętrznej kości stopy z odpryskiem i zalecił założenie na 4 tygodnie buta gipsowego. W kolejnym tygodniu z powodu nasilającego się bólu poszkodowana udała się do innego lekarza, który złamania nie stwierdził. Ortopeda zauważył jedynie skręcenie, co nie uzasadniało zaopatrzenia pacjentki w ciężki opatrunek gipsowy.

(więcej…)


Zwrot zapłaty za zabieg operacyjny, który został zrealizowany jedynie w części

Zdaniem pacjenta lekarz ortopeda nie wywiązał się z zawartej umowy o przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, który miał się składać z: 1) usunięcia zespoleń metalowych, 2) osteotomii kłykcia przyśrodkowego, 3) obniżenia kłykcia i zespolenie śrubami, 4) podania osocza bogatego w płytki. W roszczeniu skierowanym do placówki medycznej pacjent zażądał zwrotu całości ceny zabiegu w kwocie 23.100 zł. Roszczenie to wywodził z okoliczności, że w trakcie zabiegu nie wykonano wszystkich umówionych czynności a jedynie usunięto blachę i śruby stabilizujące pozostawione w nodze. Lekarz wykonujący zabieg operacyjny nie zaprzeczał, że nie wykonał wszystkich umówionych czynności.

(więcej…)


Awaria aparatury znieczulającej przyczyną śmierci pacjenta – odpowiedzialność karna i odszkodowanie

Sąd Okręgowy w Gdańsku 6 lutego 2017 r. zasądził od  jednego z trójmiejskich szpitali 120.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 200.000 zł stosownego odszkodowania oraz 14.161 zł kosztów pogrzebu dla żony zmarłego.

 

Mąż powódki w czasie pracy na statku doznał urazu lewego kolana, dlatego po zbadaniu go i założeniu opatrunku gipsowego został przetransportowany do Polski w celu dalszego leczenia. W szpitalu został poddany planowemu zabiegowi otwartej repozycji złamania oraz zespolenia śrubą i drutami. Na czas tego zabiegu otrzymał znieczulenie ogólne. Podczas operacji lekarze ortopedzi wielokrotnie wykonywali zdjęcia rentgenowskie, dlatego lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna – z uwagi na brak fartuchów ochronnych – na czas wykonania tych zdjęć opuszczały swoje stanowiska oraz przerywały kontrolę jego stanu  i aparatury znieczulającej. W momencie ich nieobecności na sali operacyjnej doszło do awarii tej aparatury, w wyniku czego u pacjenta doszło do niedotlenia skutkującego nagłym zatrzymaniem krążenia i wstrzymaniem akcji serca, co spowodowało, że w konsekwencji po kilku miesiącach maż powódki zmarł.

(więcej…)