Cennik

Wynagrodzenie za zlecenie sprawy ustalane jest indywidualnie z Klientem, z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności danego zagadnienia prawnego. Dlatego też szczegółowe oszacowanie ceny usługi możliwe jest dopiero po zapoznaniu się z konkretną sprawą.

 

Najczęściej oszacowania ceny dokonujemy na pierwszym spotkaniu i jeżeli klient zdecyduje się powierzyć kancelarii prowadzenie sprawy, wynagrodzenie za udzieloną w czasie spotkania poradę prawną wliczona jest do wynagrodzenie za prowadzenie sprawy.

 

Istnieje także możliwość określenia ceny usługi za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie o ile przedstawiony problem będzie wystarczający do wstępnej oceny stany prawnego. Kancelaria zastrzega jednak, że wskazana kwota może ulec zmianie w sytuacji, gdy pojawią się w sprawie nowe okoliczności, które nie zostały przedstawione we wcześniejszej korespondencji lub rozmowie a mają istotny wpływ na nakład pracy kancelarii.

 

Kancelaria dostosowuje formę rozliczenia z Klientem do najbardziej odpowiadającej Klientowi formy płatności.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe – polega na określeniu z góry kwoty wynagrodzenia, w ramach której następuje realizacja ustalonego z Klientem zlecenia.

 

Wynagrodzenie z premią za sukces (tzw. success fee) – wynagrodzenie pobierane najczęściej w sprawach związanych z dochodzeniem wierzytelności pieniężnych i egzekwowaniem należności, w zależności od poczynionych z Klientem ustaleń. Składa się z wynagrodzenia za prowadzenie sprawy oraz wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces. Sama premia podlega zapłacie na rzecz kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

 

Wynagrodzenie wg stawek godzinowych – wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz stawki za jedną godzinę pracy. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz stawki godzinowej.

 
Wynagrodzenie za poradę prawną – koszt porady zależy od czasu trwania porady oraz stopnia skomplikowania problemu prawnego. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy wynagrodzenie za poradę wliczane jest do wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

 

Należy mieć na względzie, że honorarium nie obejmuje opłat sądowych, kancelaryjnych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych.

Masz pytania?

Zadzwoń +48 601 436 405

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelnie doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

Przejdź do formularza kontaktowego