Sprawy mieszkaniowe i nieruchomości

W ramach praktyki kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, między innymi w zakresie:
• sporządzania i opiniowania umów kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości
• postępowań o zapłatę czynszu a także o odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
• dochodzenie od gminy zapłaty odszkodowania za niedostarczenie lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu
• przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej w odrębną własność lokalu
• przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykupu lokali komunalnych od gmin
• dochodzenia odszkodowań za spadek wartości nieruchomości przez zmianę jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
• zaskarżania uchwał spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych
• spraw o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział lub scalanie lokali i nieruchomości
• spraw o eksmisję
• spraw spadkowych

 

Obsługę prawną wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości, między innymi w zakresie:
• bieżącego doradztwa prawnego
• windykacji należności
• tworzenia wewnętrznych dokumentów, projektów uchwał, aktów niezbędnych w bieżącej działalności spółdzielni czy wspólnoty
• sporządzania projektów i weryfikacji umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe
• zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak i urzędami

Obszary praktyki


Masz pytania?

Zadzwoń +48 601 436 405

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelnie doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

Przejdź do formularza kontaktowego