Sprawy ubezpieczeniowe i odszkodowania

W obszarze praktyki kancelarii są sprawy dotyczące sporów z zakładami ubezpieczeń, między innymi w zakresie:
• odmowy wypłaty odszkodowania bądź zaniżenia wysokości odszkodowania
• przedłużającego się postępowania odszkodowawczego
• wezwania zakładu ubezpieczeń do zwrotu wypłaconego odszkodowania (tzw. roszczenia regresowe)
• wysokich opłat likwidacyjnych w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
• odmowy bądź utrudniania w udostępnieniu akt szkody
• analizy umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia pod kątem występowania postanowień niedozwolonych.

 

Prowadzimy także sprawy o odszkodowanie, między innymi o:
• odszkodowanie powypadkowe – za wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy, wypadek w miejscu użyteczności publicznej (w szkole, sklepie, banku, basenie, itp.)
• odszkodowanie za błąd medyczny – w związku z błędną diagnozą, niewłaściwym leczeniem, zaniechaniem w diagnostyce i leczeniu, błędem przy porodzie
• odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych – w szczególności takich jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska
• odszkodowanie za wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego
• odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości przez zmianę jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
• odszkodowanie za niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie umowy
• odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej, także za błąd urzędnika.

 

W obszarze praktyki kancelarii są także sprawy o charakterze międzynarodowym.

Obszary praktyki


Masz pytania?

Zadzwoń +48 601 436 405

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelnie doradzimy i odpowiemy na wszelkie pytania.

Przejdź do formularza kontaktowego