Dziennik adwokata

Korzystanie z rzeczy wspólnej nie musi odpowiadać wielkości udziału we własności

Jedna z dzierżoniowskich wspólnot mieszkaniowych wezwała swojego członka do podpisania umowy najmu zajmowanego przez niego pomieszczenia na strychu.  Wspólnota mieszkaniowa w piśmie wskazywała, że zajmowane dodatkowe pomieszczenie gospodarcze na strychu stanowi część wspólną nieruchomości, która użytkowana jest przez wezwanego bez tytułu prawnego.   Z uwagi na brak odpowiedzi,  wspólnota mieszkaniowa wystąpiła do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu użytkowego.

(więcej…)