Dziennik adwokata

Korzystanie z rzeczy wspólnej nie musi odpowiadać wielkości udziału we własności

Jedna z dzierżoniowskich wspólnot mieszkaniowych wezwała swojego członka do podpisania umowy najmu zajmowanego przez niego pomieszczenia na strychu.  Wspólnota mieszkaniowa w piśmie wskazywała, że zajmowane dodatkowe pomieszczenie gospodarcze na strychu stanowi część wspólną nieruchomości, która użytkowana jest przez wezwanego bez tytułu prawnego.   Z uwagi na brak odpowiedzi,  wspólnota mieszkaniowa wystąpiła do sądu z pozwem o eksmisję z lokalu użytkowego.

(więcej…)


Nakłady po zakończeniu najmu – roszczenie najemcy i wynajmującego

Wynajmujący lokal zainwestował swoje środki w poprawę jego standardu. Planował przez długie lata prowadzić w wynajmowanym lokalu działalność gospodarczą. Niestety, zmiana koniunktury sprawiła, że został zmuszony zamknąć działalność i wypowiedzieć umowę najmu. Co z nakładami, które poczynił, aby podwyższyć standard najmowanego lokalu – czy przysługuje mu zwrot poniesionych nakładów od właściciela lokalu? Czy właściciel ma obowiązek zapłaty na rzecz wynajmującego?

(więcej…)


Uciążliwe sąsiedztwo szkoły tańca – głośne imprezy trwające do godzin porannych

Uchwałą współwłaścicieli jednej wspólnot mieszkaniowych w przebudowywanym budynku, w części przylegającej do lokali mieszkalnych, wyrażono  zgodę na prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu szkoły tańca, organizowaniu szkoleń, kursów, imprez okolicznościowych, konferencji, wystaw. Od czerwca 2013 r. mieszkańcy wnieśli kilkadziesiąt wniosków o interwencję dotyczących zakłócenia spokoju i spoczynku nocnego, bowiem w przypadku imprez okolicznościowych, w szczególności wesel zabawa trwała do godzin porannych.

(więcej…)