Dziennik adwokata

Klauzule niedozwolone w polisolokatach – Klauzula nr 4632

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2013 r. (sygn. akt VI ACa1324/12), po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 czerwca 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 974/11), uznał za niedozwolone i zakazał stosowania przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści:

(więcej…)


Klauzule niedozwolone w polisolokatach – Klauzula nr 3834

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt VI ACa 87/12), po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 listopada 2011 r. (sygn. akt XVII AmC 1704/09), uznał za niedozwolone i zakazał stosowania przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy
o następującej treści:
Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:
Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych”

(więcej…)


Klauzule niedozwolone w polisolokatach – Klauzula nr 2161

Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14 maja 2010 r. (sygn. akt VI ACa 1175/09), po rozpoznaniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 czerwca 2009 r. (sygn. akt AmC 274/09), uznał za niedozwolone i zakazał stosowania przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w obrocie z konsumentami postanowienia wzorca umowy o następującej treści:„Opłata likwidacyjna (koszt wykupu środków zgromadzonych na ORJU składek regularnych) – przy dokonaniu całkowitego lub częściowego wykupu certyfikatu ubezpieczeniowego – 100% jeżeli składki regularne były łącznie opłacane krócej niż 1 rok”. Postanowienie to w dniu 4 lutego 2011 r. zostało wpisane do rejestru klauzul abuzywnych pod nr 2161.


O polisolokatach w Radio Wrocław

Dziś – 27 września 2016 r. – gościem red. Marka Obszarnego prowadzącego program REDAKCJA24 w Radio Wrocław była mec. Barbara Szymanik, która przedstawiała blaski i cienie umów na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W trakcie blisko godzinnej audycji słuchacze radia mieli okazję poznać problematykę tych produktów ubezpieczeniowych oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.


Odszkodowanie za zmniejszenie dostępu do światła

Jesteś właścicielem słonecznego mieszkania lub domu z ładnie nasłonecznionym ogrodem… i któregoś dnia odkrywasz, że w bliskim sąsiedztwie powstanie nowy budynek. Nic nie poradzisz i musisz pogodzić się z tym, że przez kilka najbliższych miesięcy obok ciebie będzie budowa. Masz nadzieję, że jak każda, w końcu zakończy się i wszystko wróci do dnia, w którym ponownie będziesz mógł cieszyć się z uroków posiadanej nieruchomości. Niestety okazuje się, że sąsiednia budowla dosłownie cieniem kładzie się na twój dom.

(więcej…)