Dziennik adwokata

Kara umowna w umowie agencyjnej – co należy o niej wiedzieć?

Kara umowna to jedna z form zabezpieczenia wykonania umowy. 

(więcej…)

Świadczenie wyrównawcze – co musi wykazać agent?

Świadczenie wyrównawcze, jak  przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, jest szczególnego rodzaju roszczeniem – nie jest ani odszkodowaniem, ani wynagrodzeniem, ani świadczeniem ukształtowanym o przepisy bezpodstawnego wzbogacenia, tylko odrębnym roszczeniem opartym na zasadach słuszności. Świadczenie to ma zapewnić udział  agenta w korzyściach istniejących po stronie dającego zlecenie po ustaniu stosunku agencyjnego, gdy korzyści te zapewnił agent w wyniku swojej aktywności w czasie trwania umowy.

(więcej…)